ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

 

-----

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από την Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ -Η.ΚΛΑΔΟΣ Ο.Ε . Σε όλη την περιοχή, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρεται σε Κοσμηματοπωλείο Ρουμπίνι. Το Κοσμηματοπωλείο Ρουμπίνι προσφέρει αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτό τη Ιστοσελίδα σε εσάς, ο χρήστης, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας όλων των όρων, των προϋποθέσεων, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.

 

Με την επίσκεψη ιστοσελίδα μας και / ή την αγορά κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Ιστοσελίδα" μας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ( "Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των πολιτικών αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι Όροι της Ιστοσελίδας ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των χρηστών οι οποίοι είναι τα προγράμματα περιήγησης, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους εμπόρους, ή / και συνεισφέροντες του περιεχομένου.

 

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα.

Τυχόν νέα χαρακτηριστικά ή τα εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα πρέπει επίσης να υπόκεινται στους Όρους της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων της Ιστοσελίδας δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

 

Το κατάστημα μας φιλοξενείται σε Shopify Inc. Μας προσφέρει το online e-commerce πλατφόρμα που μας επιτρέπει να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

 

ΤΜΗΜΑ 1 - ONLINE ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Συμφωνώντας σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον την ηλικία που επιτρέπεται με βάση τους Νόμους της χώρας διαμονή σας για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε σας επιτρέπετε, με τη χρήση της Ιστοσελίδας, να παραβιάζετε  νόμους Ελληνικής Νομοθεσίας ή της Χώρας προέλευση σας  (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Δεν πρέπει μοιράζεστε κάθε έιδος web worms or viruses ή οποιοδήποτε κώδικα της καταστροφικής φύσεως.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα σας (μη συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας), μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς κρυπτογράφηση και περιλαμβάνει (α) μετάδοση σε διάφορα δίκτυα? και (β) αλλαγές στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, αντιγράφει, πουλήσετε , μεταπωλείτε  ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας, η χρήση της Ιστοσελίδας, ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο μέσω του οποίου παρέχεται η Ιστοσελίδα μας, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από εμάς .

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσει ή άλλως να επηρεάσει αυτούς τους Όρους.

 

ΤΜΗΜΑ 3 - ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών

 

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό τη Ιστοσελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να γίνει επίκληση ή να χρησιμοποιηθεί ως μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς διαβούλευση πρωτοβάθμια, πιο ακριβή, πιο ολοκληρωμένη από έγκαιρες πηγές πληροφόρησης. Κάθε εξάρτηση από το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Ιστορικά στοιχεία, κατ’ ανάγκην, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για την αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθεί τις αλλαγές στη Ιστοσελίδα μας.

 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

 

Οι τιμές για τα προϊόντα μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, μεταβολή της τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ή ανταλλαγής μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανιστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του μόνιτορ του υπολογιστή σας από οποιοδήποτε χρώμα θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα για κάθε περίπτωση χωριστά. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες όλων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή την τιμολόγηση των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε κάθε προϊόν, ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή Ιστοσελίδας που σε αυτό τη Ιστοσελίδα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσίες, πληροφορίες ή άλλο υλικό που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, ή ότι τυχόν λάθη στην Ιστοσελίδα θα διορθωθούν.

 

ΤΜΗΜΑ 6 - ακρίβεια των λογαριασμών και τα στοιχεία του λογαριασμού

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία σας σε εμάς. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα, και / ή εντολές που χρησιμοποιούν το ίδιο χρέωσης ή / και τη διεύθυνση αποστολής. Σε περίπτωση που κάνετε μια αλλαγή ή να ακυρώσετε μια παραγγελία, εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε, επικοινωνώντας με το e-mail και / ή τη διεύθυνση χρέωσης / αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή η παραγγελία έγινε. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την αποκλειστική μας κρίση, φαίνεται να τοποθετούνται από τους εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

 

Συμφωνείτε να παρέχετε πλήρες και ακριβές πληροφορίες για τα στοιχεία σας για όλες τις αγορές που γίνονται στο κατάστημα μας για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως το λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς πιστωτικών καρτών και ημερομηνίες λήξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως απαιτείται.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών μας.

 

ΤΜΗΜΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία εμείς δεν παρακολουθούμε ούτε έχουν κανένα έλεγχο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία «όπως είναι» και «ως διατίθενται» χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση των προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς, των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι με και εγκρίνει τους όρους με τους οποίους τα εργαλεία παρέχονται από τους τρίτους παρόχους.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και λειτουργίες μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτές οι νέες λειτουργίες ή / και υπηρεσιών υπόκειται επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

 

ΤΜΗΜΑ 8 - LINKS ΤΡΙΤΩΝ

 

Συγκεκριμένο περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας μας μπορεί να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους.

Συνδέσμους τρίτων σε αυτό τη Ιστοσελίδα μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένες με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυούμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν υλικά τρίτων ή ιστοσελίδες, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση των αγαθών, των υπηρεσιών, τους πόρους, το περιεχόμενο, ή τυχόν άλλες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιαδήποτε ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους προτού να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, διεκδικήσεις, τις ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών θα πρέπει να κατευθύνεται προς το τρίτο μέρος.

 

ΤΜΗΜΑ 9 - σχόλια χρηστών, ανατροφοδότηση και άλλοι λόγοι

 

Εάν, μετά από αίτημά μας, σας στέλνουμε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις (για εγγραφές παράδειγμα διαγωνισμό) ή χωρίς να έχει ζητηθεί από εμάς να σας στείλουμε τις δημιουργικές ιδέες, εισηγήσεις, προτάσεις, σχέδια, ή άλλα υλικά, είτε online, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «παρατηρήσεις»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και άλλης χρήσης σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μπροστά μας. Είμαστε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τυχόν παρατηρήσεις εμπιστευτικά (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια? ή (3) να ανταποκριθούμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να καταργούμε το περιεχόμενο που έχει καθοριστεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ,παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε πλευράς ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών .

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, την ιδιωτική ζωή, την προσωπικότητα ή άλλες προσωπικές ή δικαίωμα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό ή περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούνται ότι είναι κάποιος εκτός από τον εαυτό σας, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσουν εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των τυχόν παρατηρήσεις. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν παίρνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 

ΤΜΗΜΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Η υποβολή σας προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

 

ΤΜΗΜΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ανακρίβειες και παραλείψεις

 

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή στην Ιστοσελίδα που περιέχει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τις περιγραφές των προϊόντων, την τιμολόγηση, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, τα τέλη προϊόν αποστολής, τους χρόνους αποστολής  και τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, αν οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένων αφού έχετε υποβάλει την παραγγελία σας) .

Εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε  ή να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες τιμολόγησης, εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Καμία ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που μπορεί να εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ενημέρωσης  των πληροφοριών  της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα που έχει τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

 

ΤΜΗΜΑ 12 - Απαγορευμένες χρήσεις

 

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις, όπως ορίζεται στους Όρους της Ιστοσελίδας, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της από εσάς: (α) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό (Β) να ζητήσει και άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις (Γ) να παραβιάζετε το διεθνές, ή κρατικούς κανονισμούς, τους κανόνες, τους νόμους, ή τοπικές διατάξεις (Δ) για την καταπάτηση ή παραβιάζουν των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων (Ε) να παρενοχλείτε, εξυβρίζετέ , προσβάλετε, βλάπτετε, δυσφημείτε, συκοφαντείτε, εκφοβίζετε ή προβαίνετε σε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, ή αναπηρίας (Στ) να υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (Ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet (Η) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων  (I) να προβείτε σε ενέργειες  spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape (Ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (για) να παρεμβαίνετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

 

ΤΜΗΜΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

 

Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας μας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς μπορούμε να καταργήσουμε την Ιστοσελίδα για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της ή την αδυναμία χρήσης, της  Ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας είναι (εκτός αν δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχεται «όπως είναι» και «ως διατίθενται» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας.

Σε καμία περίπτωση Κοσμηματοπωλείο Ρουμπίνι, διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους πράκτορες, τους αναδόχους, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή των δικαιοπαρόχων μας είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ποινική, ειδική, ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων, απώλεια των χρημάτων, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης, ή οποιαδήποτε παρόμοια ζημίες, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε από την Ιστοσελίδα ή τυχόν προϊόντα που αγοράζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόν) δημοσιεύτηκε, να μεταδοθεί ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, σε τέτοιες καταστάσεις ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΤΜΗΜΑ 14 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε Κοσμηματοπωλείο Ρουμπίνι και η μητρική της, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αναδόχους, οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, οι ασκούμενοι και οι υπάλληλοί μας, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής υπηρεσιών ή τα έγγραφα που ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων των τρίτων.

 

ΤΜΗΜΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων της Ιστοσελίδας αποφασιστεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή, ωστόσο, μπορεί να είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και το ανεφάρμοστο μέρος θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από αυτούς τους Όρους Ιστοσελίδα, η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεσιμότητα των λοιπών υπόλοιπων διατάξεων.

 

ΤΜΗΜΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύουν μετά τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι αποτελεσματικοί εκτός και έως ότου τερματιστεί είτε από εσάς ή από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, μας ενημερώσατε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ή όταν παύσει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας.

Εάν κατά την απόλυτη κρίση μας αποτύχει, ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων της Ιστοσελίδας, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της καταγγελίας ή / και κατά συνέπεια μπορεί να αρνηθείτε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής).

 

ΤΜΗΜΑ 17 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή μέρος αυτών των Όρων της Ιστοσελίδας δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος.

Οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή τους κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορική ή γραπτή, ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν προηγούμενες εκδόσεις των Όρων Παροχής υπηρεσιών).

 

ΤΜΗΜΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε χωριστές συμφωνίες με τις οποίες μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέποντας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Νομοθεσίας και Κράτους. Αρμόδιά για την νομική επίλυση τυχόν διαφωνιών ορίζονται τα δικαστήρια του Ελληνικού Κράτους.

 

ΤΜΗΜΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων της Ιστοσελίδας δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή την Ιστοσελίδα μετά την απόσπαση τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποσταλούν στο:  info@rubinikosmima.gr